מידע שימושי - שאלות

מה זה דו"ח הכנסות הוצאות?

אחד הרישומים החשובים שוועד הבית צריך לנהל נוגע לכספים שהוא גובה, כדמי ועד חודשיים וגבייה נוספת בעת הצורך, אל מול ההוצאות המשולמות מחשבון בנק ועד הבית. רישום כזה מנוהל על ידי גזבר ועד הבית ומכונה דו"ח הכנסות הוצאות, חשוב שניתן יהיה לשייך חשבוניות מבעלי מקצוע בגין תשלומים שבוצעו. בבניינים המנוהלים על ידי חברת ניהול היא האמונה גם על רישום דו"ח הכנסות והוצאות.

האם צריך לקיים אסיפת דיירים כדי להחליף חברת ניהול?

לאחר שהחלטה על מסירת ניהול בית משותף התקבלה באסיפת דיירים (זכתה לרוב של שני שליש לפחות בהצבעה) אין צורך לכנס אסיפת דיירים מיוחדת רק לצורך החלפת חברת הניהול. נציגות הבניין (ועד הבית) תפעל בנושא (תפנה לחברות ניהול, תקבל הצעות מחירוכו'), תערוך מכתב מסודר בעניין ותעביר אותו לחתימת בעלי הדירות והדיירים. ועד הבית יוכל להחליף את חברת הניהול ברגע ששני שליש לפחות מן הדירות הביעו נכונות לכך.

מתי צריך למסור לבעלי דירה מכתב לפני נקיטת הליכים?

חוק המקרקעין קובע כיצד יש לטפל בבעיות אופייניות שונות בבתים משותפים. כך למשל כאשר בעלים או דיירים בדירה מסוימת אינם מעבירים דמי ועד בית באופן סדיר. מכתב לפני נקיטת הליכים נדרש לעיתים כשלב הכרחי לפני שניתן להמשיך לפעול במישור משפטי או מעין משפטי (פניה לאגודה לתרבות הדיור למשל או למשרד רשם המקרקעין).

האם דייר השוכר דירה בבניין יכול להיבחר לוועד הבית?

מי ששוכרים דירה בבית משותף יכולים להציע עצמם כמועמדים לכהן בוועד הבית ואף להיבחר לתפקיד (בהצבעה בעניין באסיפת דיירים) ובתנאי שקיבלו תחילה ייפוי כוח מתאים מבעל הדירה שהם שוכרים. ייפוי כוח כזה יימסר לוועד הבית ויתויק בתיק הבניין.

איך מנהלים פרוטוקול אסיפת דיירים ולמה זה חשוב?

ישנם נושאים בבית משותף שניתן לקדם רק באמצעות העברת החלטה בדרך של קבלת הרוב הנדרש בהצבעה הנערכת במסגרת אסיפת דיירים. חשוב מאוד לרשום פרוטוקול באסיפת דיירים, לציין שמות המשתתפים, הנושאים שעלו על סדר היום, תמצית דברים שנאמרו ותוצאות הצבעות שנערכו. פרוטוקולים כאלה יש לתייק בתיק הבניין.

עדיין יש לכם שאילות
עדיין יש לכם שאילות
צרו קשר לקבלת פרטים נוספים