מערכות כיבוי אש

מערכות כיבוי האש הינן מהחשובות במערכות הבניין וקיומן הפך לסטנדרט בכל בניין. בין אם מדובר בבניין למגורים, בבניין משרדים, במתחמי פנאי ונופש, מתחמי מסחר או במבנים תעשייתיים, ניתן למצוא את מערכות כיבוי האש, המיועדות לעיכוב שריפה, מניעת התפשטות האש, למניעת אובדן רכוש וחשוב מכל – להצלת חיים. 

מערכות כיבוי האש קיימות כאמור בכל מתחם אליו אנו נכנסים במהלך היום. המערכות כוללות שילוב של תשתיות, מערכות אוטומטיות, צינורות, משאבות, ברזים, אמצעי גילוי עשן ואש, אמצעי כיבוי אוטומטיים וציוד כיבוי לשימוש ידני.

כל אלו, מיועדים לאיתור מקור אש וטרם התפשטותה ולמתן מענה מקיף, יעיל ומהיר לכל התפרצות של שריפה.

תחזוקת מערכות כיבוי אש

מערכת כיבוי אש בבניין מגורים, מחויבת על פי חוק ועל פי התקנות בביקורת מערכות כיבוי אש תקופתית, המיועדת לוודא את תקינותה וכשירותה, על כל חלקיה. מערכת הכיבוי המלאה כוללת את המערכות והאביזרים הבאים: 

  • ברזי כיבוי אש – אליהם מתחברים הזרנוקים (צינור כיבוי מקופל ארוך) המיועדים לפעולות כיבוי אש באמצעות זרם מים ובאופן ידני.
  • גלגלונים – צינורות כיבוי ובראשם מזנק, הנמצאים בארונות הכיבוי ומשמשים למתן מענה מידי לכיבוי שריפה באמצעות זרם מים.
  • מטפים – ישנם מטפים מסוגים שונים, כאשר הנפות בבנייני מגורים הינו מטף אבקה. על המטף מותקן שעון לחץ המציין את הלחץ במטף. במידה והלחץ ירד ואינו בטווח התקין, ישנה חובה להחליפו. כמו כן, במידה והמטף תקין, יש להחליפו כל 6 שנים.
  • ספרינקלרים – מתזי מים הינם מעין ממטרות קטנות המותקנות ברחבי המבנה והם אלו המהווים מענה ראשוני, אוטומטי ומידי במקרה של דליקה. כשהחום בחלל החדר עולה מעבר לטמפרטורה שהוגדרה (לרוב 68 מעלות), מתנפצת אמפולה האוטמת את ראש הספרינקלר, המים משתחררים ומתז מים מתחיל את פעולת ההתזה.
  • משאבות כיבוי אש – משאבת המים אחראית לשמירה על לחץ מים גבוה במערכת הצינורות, באופן שיאפשר פעילות תקינה של התזת מים מהספרינקלרים ובאמצעות צינורות הכיבוי.

בדיקת מערכת כיבוי אש

ביקורת כיבוי אש בבניין משותף נערכת אחת לשנה ונעשית אך ורק על ידי בודקים מורשים, המוסמכים על ידי מכון התקנים ונציבות כבאות ראשית. במהלך הביקורת מבוצעות בדיקות תקינות לכלל המערכות המותקנות בבניין כמקשה אחת ולכל אחת מהן בנפרד. 

בבדיקה הפרטנית, מבוצעת בדיקת ציוד כיבוי אש, הכוללת את מגוון אביזרי הכיבוי הידניים (גלגלונים, זרנוקים, מזנקים, מטפים, ברזים) ומערכות כיבוי אש אוטומטיות (ספרינקלרים).

בנוסף ועל מנת לוודא את תקינות כלל המערכות ותפקודן המשולב, נעשית בדיקת אינטגרציה כיבוי אש. זוהי בדיקת מערכות כיבוי אש מקיפה, שמטרתה לבחון את מערכת הכיבוי השלמה ולוודא כי כל מערכותיה וחלקיה פועלים בתיאום מלא.

חשיבותה של ביקורת שנתית כיבוי אש רבה ומחובתם של דיירי הבניין והוועד להתייחס אליה, כמו גם למסקנות ולדגשים העולים ממנה ברצינות מלאה. כמו כן, ישנה חובה לבצע את כל הדרישות הנמסרות לידי נציגי הבניין לאחר ביקורת מערכות כיבוי אש, על מנת לקבל אישור תקינות ולמען ביטחונם של דיירי הבניין.

תקן כיבוי אש 1928 (משלים לתקן 1220) קובע את דרישות המינימום לביצוע בדיקות תקופתיות ותחזוקתן הנכונה של כלל מערכות כיבוי האש המותקנות במבנה ומבוססות על שימוש במים. התקן נוגע למערכות הכיבוי הכוללות ספרינקלרים, זרנוקים, מתזים ויתר המערכות המשלבות שימוש במים וקצף לכיבוי שריפות.

מערכות גילוי אש ועשן

מעבר למערכות הכיבוי, ישנן מערכות שתפקידן לגלות את השריפה עוד טרם התפשטותה ולהתריע מפניה ליושבי הבניין. תקינותן של מערכת גילוי אש חשובה ביותר ועשויה להציל חיים. בניגוד לטעות הרווחת, מערכות הגילוי הנפוצות, לגילוי אש ועשן, מיועדות בחלקן לגילוי עשן בלבד ומתריעות כשמזוהה עשן סמיך ולא כשמזוהה אש. עם זאת ישנם גם גלאים המיועדים לגילוי חום.

התקנת מערכת גילוי אש הינה הכרחית ואף קבועה בתקנות כיבוי אש. על פי תקן 1220, נקבעו הסטנדרטים לכלל סוגי מערכות כיבוי האש, כאשר כל אחד מסעיפיו נוגע להיבט אחר במערכות גילוי האש, להתקנתן ולתחזוקתן השוטפת. הסעיפים מתעדכנים מעת לעת בהתאם לצורך. 

בתקן 1220 נקבעו עוד אופן התקנת הגלאים, כמו גם המבנים והמוסדות המחויבים בהתקנתם ודרכי התחזוקה. כמו כן, עוסק התקן בסוגי הגלאים השונים ובאופן התקנתם: גלאים לצרכי הגנה והתרעה בחללים סגורים או פתוחים, גלאים המחוברים למקור חשמל פנימי או חיצוני, אופן התקנת גלאי חום וגלאי עשן, שילוב גלאים במערכות אזעקה של מבנים, יחידות בקרה ומערכות התרעה חכמות ושילוב מערכת הגילוי עם מגוון אביזרים תומכים ומערכות משלימות.

בדיקת מערכת גילוי אש

חשיבותו של תקן זה רבה והוא נועד להציל חיים ולקבוע את הסטנדרט לעמידה בדרישות הרגולטוריות, הכוללות את אישורי תמ"ת ומוסדות כיבוי האש. על פי התקן, יכולים ארגונים לנהל באופן תקין את נושא הבטיחות בארגון ולהתנהל בשגרה תוך מתן הרגשת ביטחון לכלל היושבים במבנה.

גלאי העשן מותקנים בכל קומה בבניין ותפקידם להתריע מיד כשמזהים עשן בסמיכות שהוגדרה למערכת. תפקידם של הגלאים אינו לכבות את השריפה אלא להזהיר את דיירי הבניין ולאפשר הימלטות מוקדמת מהבניין, קריאה לכוחות הכיבוי וטיפול מהיר במוקד השריפה.

בדיקת מערכת גילוי אש מבוצעת כאמור באופן תקופתי, אחת לשנה, כחלק מבדיקות תקינות מערכות גילוי אש ועשן ומערכות הכיבוי. עם זאת, בדיקה זו אינה פוטרת את הממונים על הבטיחות במבנה מפעילות תחזוקה שוטפת לאורך השנה.

ציוד כיבוי אש – בדיקות הנדרשות

פעילות התחזוקה של מערכות כיבוי האש כוללות את בחינת תקינותם של כלל חלקי המערכת ואביזריה הנלווים: 

  • בדיקת עמדת כיבוי אש תקנית – ברחבי המבנה מפוזרות עמדות כיבוי אש. על פי תקן 2206 על כל עמדה להכיל את הפריטים הבאים: ארון פח, גלגלון, שני זרנוקים ומזנק, מטפה אבקה. בשגרה, על האחראי לוודא בכל עמדה את תקינותה: יש לוודא את סגירתו התקנית של הארון, את תקינות הגלגלון וסגירתו של המזנק, גלגול תקני של הזרנוקים המאפשר את פריסתם בקלות בעת הצורך, קיומו של מזנק ייעודי לזרנוקים ולוודא את תוקפו של המטפה ואת תקינות הלחץ בו. בכל מצב של פגם בכל אחד מהנ"ל, יש לפנות לגוף המטפל לתיקון הפגם או לרכישת אביזר חליפי.
  • בדיקת ספרינקלרים –  בדיקת מתזי מים מקצועית מבוצעת על ידי בעלי מקצוע מורשים. עם זאת, יש לבדוק מעת לעת את תקינותם של הספרינקלרים באופן ויזואלי, לוודא שהאמפולה הממוקמת בבסיס הספרינקלר אינה סדוקה ושהמתז מים אינו פגום או עקום. 
  • בדיקת מטפים – על כל מטף ישנה מדבקה, עליה מצוין תאריך התפוגה שלו. יש לוודא שכל המטפים המפוזרים ברחבי המבנה הינם בתוקף. כמו כן, יש לוודא שהלחץ במטף תקין, על פי המחוג במד הלחץ. כאשר הלחץ תקין, המחוג יורה על הטווח הירוק.
  • בדיקת מאגר מים לכיבוי אש – מערכות הכיבוי של המבנה משתמשות בשני מקורות מים: האחד הוא מערכת המים הראשית של אליה מחובר המבנה והשנייה הינה מאגר המים של הבניין. המאגר המיועד לצרכי כיבוי אש נבנה ומותקן בהתאם לתקן 1596 של מכון התקנים, כך שנפחו מותאם לגודל הבניין ולצרכי מערכת כיבוי האש. כחלק מהתחזוקה השוטפת, יש לוודא את תקינותו, שלמותו ותקינות החיבורים אליו.
  • בדיקת כשירות ציוד לכיבוי אש – בנוסף לכל הנ"ל יש לוודא בשגרה כי כלל ציוד האש ברחבי הבניין אינו חסר או פגום, שהגישה לציוד נוחה ושהממונים על הבטיחות יודעים כיצד לתפעל את האמצעים השונים.

מערכות גילוי אש ע"פ תקן 1220

מחובתו של כל מבנה לעמוד בתקני כיבוי האש שנקבעו על ידי הרשויות. כחלק מהדרישות, על הבניין מוטלת החובה להתאמת מערכת גילוי אש לתקן 1220.

תקן גילוי אש 1220 קובע כאמור את התנהלות המבנה בכל הנוגע להתקנת הגלאים, מרגע הקמת והתקנת מערכות הכיבוי. כמו כן, כוללות ההוראות את בתקן זה את דרכי תחזוקת המערכות ואת אופן ניהול בטיחות האש על ידי האחראים לכך במבנה או בארגון.

קיום התנאים וההוראות בתקן כיבוי אש 1220 והעמידה בדרישות מכון התקנים לכיבוי אש במבנים, הכרחית ונדרשת לקבלת אישור תמ"ת ואישור מוסדות כיבוי האש.

לסיכום, חשיבותן של מערכות כיבוי האש רבה ועל הממונים על נושא הבטיחות להקפיד על תחזקוה נכונה של המערכת, על קיום בדיקות תקופתיות ועל טיפול ראוי ומידי בכל תקלה, חוסר או בעיה. זכרו – טיפול נכון במערכת הכיבוי ושמירה על כשירותה, עשויים בבוא העת להתריע באופן מידי על התפרצות שריפה, לעכב ואף למנוע את התפשטותה ולהציל חיים.

עדיין מתלבטים ?
עדיין מתלבטים ?
צרו קשר לקבלת פרטים נוספים וללא התחייבות